CZYTANIE

  • praca z dziećmi z ryzyka dysleksji
  • praca z dziećmi z trudnościami w czytaniu w oparciu o zmodyfikowaną metodę Rocławskiego i własną na podstawie wieloletniego doświadczenia