TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI

Terapia wspomagająca komunikację u dzieci ze spectrum autyzmu.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z:

  • niepełnosprawnością intelektualną
  • z tzw. grupy ryzyka ( urodzonych przedwcześnie, z obciążonym wywiadem z okresu ciąży i porodu),
  • z Zespołami genetycznymi oraz wadami rozwojowymi,
  • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym