monika pawelska - smak

Monika Pawelska-Smak

Neurologopeda / Logopeda – Bydgoszcz

Prowadzę prywatną praktykę logopedyczną w swoim gabinecie w Bydgoszczy przy ulicy Sybiraków 8 oraz pracuję w Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W swojej pracy kładę nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta, co pozwala mi w pełni zrozumieć i rozwiązać jego problem.

Nieustannie szkolę się i podnoszę swoje kwalifikacje, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i metodami terapii. Bez problemu nawiązuje kontakt z pacjentami poprzez kompleksowe podejście do każdego z nich.

Swoją pracę traktuję bardzo poważnie, z zaangażowaniem i tego samego oczekuję od drugiej strony. Bardzo ważny jest dla mnie człowiek, który trafia do mnie z danym problemem.

Jako logopeda bardzo lubię pracować z dziećmi. Uwielbiam patrzeć jak rozwijają się i robią postępy w mowie. Od zawsze opieka nad maluchami sprawiała mi ogromną radość. Skłoniło mnie to do wyboru zawodu, w którym mogłabym im pomagać. Mimo początkowych marzeń o karierze piosenkarki, zdałam sobie sprawę, że praca jako logopeda jest moim prawdziwym powołaniem.

W 2002 roku ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika ze specjalnością logopedia na Akademii Bydgoskiej. Dodatkowo, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, ukończyłam Podyplomowe Studia Neurologopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Logopedycznej przy Przychodni Rehabilitacyjno-Reumatologicznej w Bydgoszczy. Dodatkowo prowadziłam muzykoterapię z osobami niepełnosprawnymi w Fundacji Wiatrak.

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty

 • 2023/12 – Szkolenie modułowe MFS
 • 2023/03 – Elektrostymulacja w praktyce logopedy
 • 2023/02 – Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 • 2023/02 – Oddychanie
 • 2021/11 – Superwizja w ujęciu logopedycznym i psychologicznym
 • 2022/07 – Dziecko dwujęzyczne. Diagnoza i terapia. Superwizja.
 • 2021/07 – PORM, SLD, DLD: diagnoza i terapia.
 • 2020/12 – Zaburzenia i dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych- wybrane manualne techniki terapii
 • 2020/05 – Dysfagia: Od połykania do trawienia i wydalania. Zarządzanie funkcjami jelit
 • 2020 – Marketing usług logopedycznych
 • 2020/02 – Terapia dzieci a terapia dorosłych z zaburzeniami mowy
 • 2020/02 – Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym
 • 2019/10 – Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • 2019/07 – Szkoła Letnia: Zaburzenia mowy i zachowania. Diagnoza i terapia.
 • 2019/06 – Physical Therapy in Breathing PTB
 • 2019/03 – Konferencja ” Karmienie małego dziecka-wieloaspektowość w terapii. Podejście interdyscyplinarne”
 • 2018/09 – Diagnostyka logopedyczna,neurologopedyczna i neuropsychologiczna dla celów terapii
 • 2018/07 – Jąkanie. Giełkot. Mutyzm
 • 2018/06 – Szkoła karmienia. Warsztaty logoedyczne
 • 2018/06 – Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • 2018/05 – Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • 2018/04 – Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • 2018/04 – Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia
 • 2018/03 – Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych
 • 2017/11 – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.II wg dr Svetlany Masgutowej
 • 2017/10 – Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders
 • 2017/10 – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I wg dr Svetlany Masgutowej
 • 2017/05 – Konferencja „Dzieci przedwcześnie urodzone-szanse rozwoju. Diagnoza i terapia wcześniaków”
 • 2017/03 – Jąkanie wczesnodziecięce. Diagnoza i terapia
 • 2017/02 – Responsywność w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • 2016/10 – Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • 2016/09 – Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej ( SI )
 • 2016/04 – „Masaż logopedyczny”
 • 2016/04 – „Autyzm czy upośledzenie umysłowe. Diagnoza różnicowa i terapia”
 • 2016/03 – „Mowa i komunikacja dzieci z autyzmem”
  2016/02 – Logorytmika -metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”
 • 2015/09 – Kurs instruktorski Masaż Shantali – instruktor Masażu Shantali
 • 2015/03 – Konferencja „Wczesna interwencja logopedyczna Terapia, wspomaganie, wsparcie-trzy drogi jeden cel”
 • 2014/11 – Konferencja „Usprawnianie widzenia u dzieci z dysfunkcją wzroku w zaburzeniach neurologicznych”
 • 2014/10 – Konferencja „Dziecko i dorosły w obliczu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych
 • 2014/10 – „Terapia ręki”
 • 2014/10 – Konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju-szansą dziecka”
 • 2014/09 – ”Terapia logopedyczna osób po laryngektomii całkowitej”
 • 2014/05 – „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie”
 • 2014/03 – “Teatr procesu jako metoda pracy nad poprawą komunikacji”
 • 2014/03 – Sympozjum Logopedyczne „Komunikacja w zaburzeniach neurologicznych”
 • 2012/09 – „Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (C) APD- jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”
 • 2012/03 – IV Konferencja „Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy”
 • 2011/09 – „Program rozwoju kompetencji u dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”
 • 2011/01 – Neuropsychologiczna ocena zaburzeń funkcji językowych -systemy klasyfikacyjne, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne
 • 2011/05 – „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania jako stymulacja rozwoju systemu językowego”
 • 2010/11 – Konferencja „Głos w sprawie głosu”
 • 2010/05 – „Wczesna interwencja w zaburzeniach rozwoju”
 • 2010/03 – „Podstawy emisji głosu dla logopedów”
 • 2009/12 – Kurs diagnozy i terapii afazji (24 godziny)
 • 2009/05 – Dziecko z rozszczepem podniebienia, diagnoza i terapia zaburzeń mowy
 • 2009/02 – Kurs Efektywna metoda nauki czytania i pisania
 • 2004 – Warsztaty w zakresie kompleksowej terapii jąkania
 • 2003/06 – Kurs języka migowego III stopień2002/10 – Kurs
 • Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona I i II stopień
 • 2002/05 – Kurs języka migowego II stopień
 • 2002/04 – Kurs w zakresie podstaw Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne
 • 1999/12 – Kurs języka migowego I stopień
 • 1999 – Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej