głoska r

Nie wymawiam R – czyli co to jest rotacyzm?

Nie wymawiam R – czyli co to jest rotacyzm? Rotacyzm to zaburzenie artykulacyjne polegające na nieprawidłowej wymowie głoski [r], które występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Głoska  [r]…
Nie wymawiam głoski R - czyli co to jest rotacyzm