Test kompetencji komunikacyjnej – diagnoza rozwoju mowy i komunikacji dzieci i młodzieży

folder_openLogopedia
commentBrak komentarzy
test kompetencji komunikacyjnej - Logopeda Monika Pawelska-Smak

Test Kompetencji Komunikacyjnej (prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski) jest niezwykle cennym narzędziem stosowanym w logopedii, psychologii i glottodydaktyce do kompleksowej oceny rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych u dzieci i młodzieży. Jest to zbiór różnorodnych testów i zadań, które pozwalają na dokładną analizę zdolności językowych, a także identyfikację ewentualnych trudności w komunikacji.

Test jest trafny, rzetelny, wystandaryzowany i znormalizowany. Zmienia istotę pracy logopedycznej, gdyż bada procesy myślowe. Ocenia kompetencję językową i pragmatyczną , ale jednocześnie recepcyjną jednocześnie badając inteligencję.

Test Kompetencji Komunikacyjnej – cel, znaczenie i dlaczego warto nim badać?

TKK to podstawowy wskaźnik jakości życia, wskaźnik rozwoju społecznego i poznawczego.

Głównym celem przeprowadzania testu kompetencji komunikacyjnej jest zidentyfikowanie ewentualnych zaburzeń mowy, trudności w komunikacji i języku. Jest to również ocena ogólnej kompetencji komunikacyjnej u dzieci i młodzieży. Test ten pozwala logopedzie na indywidualne dostosowanie strategii terapeutycznych i programu zajęć, aby skutecznie wspierać rozwój mowy oraz umiejętności społecznych.

Co wchodzi w skład testu kompetencji komunikacyjnej TKK ?

Test Kompetencji Komunikacyjnej (TKK) składa się z różnorodnych zadań, które są odpowiednio dopasowane do dwóch grup wiekowych: dzieci młodsze (7-11 lat) i dzieci starsze (12-15 lat). Test kompetencji komunikacji bada :

 • Rozumienie
 • Słownictwo
 • Gramatykę
 • Świadomość językową (fonologiczną, gramatyczną i semantyczną)
 • Konwersację
 • Akty mowy (bada ekspresywy i dyrektywy)

Dlaczego warto przeprowadzić test kompetencji komunikacyjnej?

Warto przeprowadzać test kompetencji komunikacyjnej (TKK) z kilku kluczowych powodów:

 • Kompleksowa diagnoza: TKK pozwala na szerokie zbadanie różnych aspektów komunikacji u dziecka, takich jak mowa, rozumienie języka, zdolności werbalne, czy umiejętności społeczne. Dzięki temu logopeda otrzymuje kompleksową diagnozę, co umożliwia dokładniejsze zrozumienie ewentualnych trudności i określenie konkretnych obszarów wymagających wsparcia.
 • Spersonalizowana terapia: Wyniki TKK pozwalają logopedzie dostosować terapię do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Przeprowadzając badanie, logopeda może ustalić, w jakich obszarach dziecko potrzebuje wsparcia. Następnie może opracować spersonalizowany plan terapeutyczny, który będzie skuteczniejszy i bardziej efektywny.
 • Wczesne wykrycie zaburzeń: Przeprowadzenie testu może pomóc w wczesnym wykryciu ewentualnych zaburzeń mowy i komunikacji. Im wcześniej zostaną zidentyfikowane trudności, tym szybciej można podjąć odpowiednie działania terapeutyczne. Zwiększa to szanse na skuteczną terapię i lepsze efekty rozwojowe.
 • Monitorowanie postępów: Test Kompetencji Komunikacyjnej stanowi również punkt wyjścia do monitorowania postępów dziecka w terapii logopedycznej. Regularne powtarzanie testów pozwala ocenić skuteczność terapii i dostosować podejście w razie potrzeby.
 • Wsparcie dla rodziców: Przeprowadzenie TKK może dostarczyć rodzicom cennych informacji na temat rozwoju językowego i komunikacyjnego ich dziecka. Pomaga to zrozumieć, jakie umiejętności dziecko posiada oraz jakie obszary wymagają dalszego wsparcia w codziennym życiu.
 • Dokumentacja terapii: Wyniki TKK stanowią ważną dokumentację terapii logopedycznej. Pozwalają one śledzić postępy dziecka w czasie i potwierdzić skuteczność prowadzonej terapii.

TKK – podsumowanie

Test kompetencji komunikacyjnej (TKK) to nieocenione narzędzie, które umożliwia logopedzie kompleksową diagnozę rozwoju mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży. Dzięki TKK możesz zapewnić skuteczną i spersonalizowaną terapię, wspierając rozwój zdolności językowych oraz umiejętności społecznych u Twoich pacjentów.

Warto podkreślić, że każde dziecko jest inne, dlatego precyzyjna diagnoza i indywidualne podejście do terapii są kluczowe dla osiągnięcia najlepszych rezultatów. TKK stanowi więc cenny punkt wyjścia w pracy z pacjentami prowadząc ich na drodze do efektywnej i pozytywnej komunikacji.

Gdzie można zrobić test kompetencji komunikacyjnej?

Nazywam się Monika Pawelska-Smak i zapraszam do mojego gabinetu logopedycznego w Bydgoszczy, gdzie przeprowadzę test kompetencji komunikacyjnej. Jestem wykwalifikowaną logopedą z ponad 20-letnim doświadczeniem w diagnozie i terapii zaburzeń mowy. Przed przystąpieniem do testu, zapewnię odpowiednie przygotowanie i zaangażowanie dziecka, aby sprawić, że badanie będzie przyjazne, pozbawione stresu i dokładne.

Logopeda, neurologopeda Monika Pawelska-Smak

Podczas przeprowadzania TKK obserwuję, analizuję i oceniam reakcje dziecka w różnych zadaniach. Wyniki badania pozwalają na dokładną diagnozę i opracowanie spersonalizowanego planu terapeutycznego, który będzie skierowany na rozwijanie mocnych stron dziecka oraz poprawę obszarów wymagających wsparcia. Do zobaczenia w gabinecie! Serdecznie zapraszam na konsultację.

Klikając tutaj umówisz się przez znanego lekarza.

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.