DIAGNOZA I TERAPIA 

  • jąkania
  • giełkotu
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • wad wymowy ( dyslalia )
  • zaburzeń mowy i komunikacji
  • dysleksji , trudności w czytaniu
  • zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym 
  • mutyzmu