REHABILITACJA MOWY U DOROSŁYCH

DIAGNOZA I TERAPIA: 

  • afazji (częściowa lub całkowita utrata zdolności tworzenia mowy na skutek udaru, wypadku, choroby)

  • dysartrii (zespół zaburzeń oddechowo-artykulacyjno-fonacyjno-prozodycznych),

  • zaburzeń mowy i komunikacji w przebiegu chorób otępiennych