REHABILITACJA MOWY U DOROSŁYCH

DIAGNOZA I TERAPIA:

  • afazji (częściowa lub całkowita utrata zdolności tworzenia mowy na skutek udaru, wypadku, choroby)

  • dysartrii (zespół zaburzeń oddechowo-artykulacyjno-fonacyjno-prozodycznych)

  • wad wymowy ( seplenienie, rotacyzm-nieprawidłowa realizacja głoski "r" )

  • jąkania, niepłynności mowy, giełkotu 

     

    Usuwając seplenienie czy jąkanie poprawiasz swój wygląd,a tym samym wpływasz na jakość swojego życia. 

 

KONSULTACJE ONLINE